Sted, Søgne gamle prestegård
Forrige   Neste                                © Eirik Gjedrem / BONO