Skien fritidspark - badehallen

Et sentralt element i dette kunstprosjektet til badehallen i Skien fritidspark er en 8 meter høy trappesøyle. Den er plassert midt i anlegget og kan sees fra alle deler av badehallen.
Søyla er dekket med glassmosaikk. Den vil skifte fargeuttrykk avhengig av hvor i hallen i du befinner deg, og av døgnets lysrytme. Du kan speile deg i hver enkelt glassmosaikk-halvkule, og hver kule speiler hele rommet.

Lekeøya i barnebassenget er kledd med eggformede fliser i steingods i ulike farger. Skulpturen Stråle er inspirert av sjøskapninger og spruter vann ut i barnebassenget fra sin plassering på et lite utspring.

På uvalgte bassengvegger er felter med glaserte prikker, og under vannet vil du finne overraskelser i form av kulltegninger overført på fliser.

Oppdraget er utført i samarbeid med Solveig Aalberg. Kunstneriske konsulenter er Ingrid Lene Langedok og Anne Stabell. Badehallen åpnet i slutten av juni 2008.

Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen
Skien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallenSkien fritidspark - badehallen


Universitetet i Tromsø, Tannbygget 2007
Drift

3 abstrakte skulpturer i steingods plassert på hver sin avsats i atriet. Avsatsene gir inntrykk av å sveve i det enorme rommet, de henger i stag fra takkonstruksjonen. Det er smale gjennomgående glassfelt i hver ende der gulvflatene møter det øvrige areal, for å understreke dette. Disse glassfeltene går for øvrig gjennom hele bygget i de samme to aksene. Avsatsene fungerer som venteareal.

Skulpturene forsøker å ta opp i seg dette svevende uttrykket med luftige, bølgende bevegelser. De fungerer som individuelle uttrykk, men også som en helhet, da man kan observere de samlet fra andre siden. Tema for oppdraget er lek og bevegelse.

TannbyggetTannbyggetTannbygget
TannbyggetTannbyggetTannbygget
TannbyggetTannbyggetTannbygget
Byåsen skole i Trondheim - 2006/07
Drømmebærer

Alle de 650 elevene på Byåsen skole har laget keramiske fliser som dekker overflaten til betongskulpturen i skolegården. Oppdraget var å lage frie abstrakte former fortrinnsvis med et avrundet uttrykk. Fargevalg og dekor er fritt, med unntak av bokstaver eller tall, men med tittelen Drømmebærer som inspirasjon både i utforming og motivvalg.

Skulpturen består av en kjerne av isopor, fiberarmert betong, fliser av glasert steingods og hvit fugemasse, den måler 250 x 260 x 70 cm.

DrømmebærerDrømmebærerDrømmebærer
DrømmebærerDrømmebærerDrømmebærer
DrømmebærerDrømmebærerDrømmebærer
Lysskulpturene

Ved biadkomstveiene er inspirert av sopp, dette særegne riket i naturen. Mycelet til soppene er som et stort underjordisk tre. Soppene er fruktlegemet til dette treet og er i forskjellige farger med lysende øyne. Soppene er framstilt av innfarget glassbetong med støpte glasskiver i forskjellige farger montert med silikon i åpninger i skulpturen. De 3 skulpturene er individuelt utformet i forskjellige størrelser.

LyssoppLyssoppLyssopp
LyssoppLyssoppLyssopp
Oase

Er en grønn lunge med dammen som sentralt element. Her munner alt overflatevann fra vannrenna ut. Vannet i renna renner gjennom en rist og videre til en sandfang hvor partikler sedimenteres fra.

Tråsteinene i dammen er også laget på Tommerup keramiske værksted, og er av steingods med begitninger i 17 forskjellige farger. De er 10 cm tykke og fra ca 20 - 50 cm i omfang.

OaseOaseOase
Strømning, Søgne omsorgssenter i samarbeid med Ann B. Tempelhaug - 2006

Veggutsmykking i terapirom med varmtvannsbasseng. Utsmykningsplanen har Årosstranda som gjennomgående tema for bygget.
Rommet er forholdsvis lite med kort avstand mellom langveggen og bassenget. Løsningen falt på en kombinasjon av fargesterke ovale former i glass som kontrasterer mot keramiske objekter.

Strømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenterStrømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenterStrømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenter
Strømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenterStrømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenterStrømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenter
Sans, Plankemyra omsorgssenter i Arendal - 2004/05

Utsmykkingen omfatter vestibyle og korridorer i underetasje. Vestibylen er byggets hjerte med adkomstveier til resten av senteret, et område med mye aktivitet og visuelle inntrykk. For å løse oppgaven falt valget på hovedfelter med volumiøse enkeltformer med energiske farger som kommuniserer med smågrupper med arbeider av en mer varlig framtoning.
I underetasjen er det mest følsomme området utenfor bårerommet. Her henger en hvilende form som også kan gi assosiasjoner til nytt liv. På motsatt side er en montasje av tre arbeider som leder en videre til en gruppe av ytterligere tre objekter.
Oppdraget er tildelt direkte av Arendal kommune.

Sans Plankemyra omsorgssenter ArendalSans Plankemyra omsorgssenter ArendalSans Plankemyra omsorgssenter Arendal
Sans Plankemyra omsorgssenter ArendalSans Plankemyra omsorgssenter ArendalSans Plankemyra omsorgssenter Arendal
Sans Plankemyra omsorgssenter ArendalSans Plankemyra omsorgssenter ArendalSans Plankemyra omsorgssenter Arendal
Oserød skole, Nøtterøy - 2004

Utsmykkingen består av tre skulpturer i et basseng. De er montert på sylindre av betong som løfter dem 15cm opp fra underlaget. Ved regnvær samler det seg vann i bassenget som vil stå til underkant skulptur. Det vil gi inntrykk av at de flyter på vannet. De består av mattglasert steingods med fargede begitninger. Hulrommet innvendig er fylt med fiberarmert betong.
For å inspirere de forskjellige personligheter har skulpturene fått individuelle uttrykk, fra det fabulerende abstrakte til det mer konkret gjenkjennelige. For å gi utsmykkingen en forankring til stedet tar skulpturene opp i seg farger fra arkitekturen.
Denne utsmykkingen er et direkte tildelt oppdrag fra Nøtterøy kommune.

Oserød skoleOserød skoleOserød skole
Puls, Fantoft omsorgssenter i Bergen - 2004

Utsmykkingen tilstreber å "løfte taket" ved å skape en lett bevegelse som går over hele endeveggen i oppholdsrommet.
Ved å ta opp i seg noen av fargene fra omgivelsene kommuniserer arbeidene med arkitektur og inventar, og er med på å aktivere rommet. Målet er at denne bevegelsen / aktiveringen skal virke positivt inn på brukerne og sette i gang bevegelser og prosesser i deres indre.
De 12 objektene er av glasert steingods med unntak av de som fremstår i gråtoner som er av uglasert porselen.
Dette er et direkte tildelt oppdrag.

Puls Fantoft omsorgssenter, BergenPuls Fantoft omsorgssenter, BergenPuls Fantoft omsorgssenter, Bergen
Quo Vadis, Kvadraturen skolesenter, Kristiansand - 2003

I utsmykkingsplanen for monterne, ønsket komiteen å ta i bruk eldre undervisningsremedier fra skolens arkiv og hvis mulig kombinere disse med et nåtidig uttrykk. Mitt valg falt på gipsfriser som ble brukt ved skolen i tegneundervisningen i gamledager.
Som det nåtidige uttrykket ble det gjennomført et prosjekt ved skolestart 2003 som gikk ut på å ta avstøpning av alle pekefingrene på skolen (vel, så mange som mulig). I forkant var det lagt opp et tykt lag leire på treplater. Elevene skulle så putte "fingeren i jorda", og ble bedt om å kjenne etter hvor de sto i dag og videre framover. Det ble tatt gipsavstøping av avtrykkene og fingrene som i det øyeblikket de var satt, pekte nedover i jorda, peker nå oppover, kanskje inn i framtiden.
Ved å montere fingerfrisene i glassmonterets gulv, og de antikke frisene på veggen kan man i sitt indre skape en bro mellom fortiden - øyeblikket og framtiden.

Quo VadisQuo VadisQuo Vadis
Lag, Aust-Agder sentralsykehus i Arendal - 2002

Veggmonterte keramiske fliser på gynekologisk avd. Utsmykkingskomiteen ønsket nøytralt motivvalg som ikke kunne virke støtende eller gi uønskede assosiasjoner. Tittelen Lag antyder sjikt eller dybde, men kan også bety fellesskap, følge, hele (lege).
Flisene er av steingods med begitninger i pulverform påført med sikt gjennom ulike filtre, lag på lag. De er støpt inn i innfarget gips.
Oppdraget er tildelt etter prekvalifisering.

Lag Aust-Agder sentralsykehusLag Aust-Agder sentralsykehusLag Aust-Agder sentralsykehus
Lag Aust-Agder sentralsykehusLag Aust-Agder sentralsykehusLag Aust-Agder sentralsykehus
Tiurleik, Tiurleiken skole på Romsås i Oslo - 2002/01

Utsmykkingen omfatter to skulpturer og utegulv i en skråning.
Utsmykkingskomiteen ønsket en løsning som knyttet den eldre delen av skolen med den nye, og skolen ønsket å bevare et fasademaleri laget av tidligere elever. Skulpturen "Tiurleik" er plassert ved denne fasaden og kommuniserer med regnbuen med farger og utforming. Den består av armert betong og porselensdråper montert som en mosaikk. Den inviterer til lek og stimulerer fantasien med sin taktile overflate.
Utegulvet av betong er formet som bølger, med innfelte glaserte porselensformer i ulike farger. Objektene er inspirert av frø og kan symbolisere nytt liv og vekst.
Skulpturen "Ur" står ved inngangspartiet til den eldre delen av skolen og ønsker velkommen. Den er av glasert steingods med begitninger og er fylt innvendig med fiberarmert betong.
Direkte tildelt oppdrag av Oslo kommune.

Tiurleiken skole Romsås LendeTiurleiken skole Romsås Lende DetaljTiurleiken skole Romsås Ur 2
Tiurleiken skole Romsås UrTiurleiken skole Romsås TiurleikTiurleiken skole Romsås Tiurleik Detalj
Ovalur, Nedre Torv i Kristiansand - 2001

Nedre torv preges av hektisk aktivitet. Skulpturene har fått energiske uttrykk og sterke farger for å spille opp mot mylderet av inntrykk.
Tittelen Ovalur spiller på ordene kvadratur og oval. Skulpturene er organiske med avrundet "ovalt" formspråk. Oval har også (h)val som jo er forbundet til havet.
Det var viktig å lage forskjellige uttrykk i skulpturene. Med ulike karaktertrekk som kunne appellere til de ulike barnetyper og stemninger og utfordre både leken, fantasien og utforskertrangen hos barna. Og gjerne sette i gang bevegelser i deres egen underbevissthet.
Oppdraget er direkte tildelt, og kvadraturforeningens 1000-årsgave til byens barn.

OvalurOvalurOvalur
OvalurOvalurOvalur

Under: Se 360° foto av fotograf: Bjørn Kåre Nilssen. Dette er et QuickTime format som kan lastes ned her hvis man ikke har QuickTime installert. Sett musepekeren inne i bildet, klikk ned musetasten og beveg deg 360° rundt på torget. Bruk Shift og Ctrl for å zoome inn og ut

Ovalur
Bølgelengde, Eilert Sundt v.g. skole i farsund - 1999

Utsmykkingen av kantineveggen i flerbrukshuset Eilert Sundt videregående skole består av 17 veggmonterte keramiske objekter hovedsakelig i glasert steingods. Enkelte objekter er felt inn i betongveggen for å skape en bevegelse i selve veggplanet i tillegg til den som tegner seg som en bølge over veggflaten.
Temaet er bevegelse, med tanke på mellommenneskelig kommunikasjon.
En av utfordringene var å integrere de runde vinduene i uttrykket slik at de ble som en del av utsmykkingen.
Dette er et direkte tildelt oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune.

Bølgelengde Eilert Sundt v.g. skoleBølgelengde Eilert Sundt v.g. skoleBølgelengde Eilert Sundt v.g. skole
Dråpehav, Langenes skole i Søgne - 1999

Skulpturen er av betong belagt med ca 25 000 dråper av innfarget porselen fuget med antrasit fugemasse. En del av prosjektet var at elevene fikk lime fast hver sin dråpe til skulpturens overflate. Den er montert inne og er i flittig bruk av skolens elever.
Tema er lek og aktivitet og den taktile overflaten innbyr til kontakt. Oppdraget er direkte tildelt fra Søgne kommune.

Dråpehav Langenes skole
Elv, Mandal v.g. skole i Mandal - 1996/97

Et bølgende strømmende mønster dannet av eggformede porselensfliser i tre ulike størrelser og flere forskjellige blå/ grønne fargetoner. Eggformen er valgt for å symbolisere individet og kunne definere retninger i rommet.
Formasjonen/ mønsteret er bygget opp av spiraler og bølger som søker å være et bilde på liv og bevegelse, hav, sjø og elv. Tanken er å stimulere til aktivitet og å søke til kildene, i tillegg til å spille på kontraster til arkitekturens rette linjer.
Denne elvestrømmen i gulvet munner ut i et "hav" i form av en spent bueform som bukter seg opp fra gulvflaten. Denne havformen har en dobbelt bevegelse i seg, og en form og struktur som kan lede tankene også under overflaten, og vil være et samlingspunkt -et kontaktskapende element. Med sine bløte former og myke overganger søker den å reflektere noe av det sørlandske landskap, lynne og språk.
Ovalflisene er av støpt innfarget glasert porselen innfelt i gulvet.
Havformen er utført i hvit armert betong farget med oljemaling. Overflateteksturen er avtrykket av overflatepreget leire som er lagt inn i gipsformen før avstøping. Dette er for å tilføre taktile kvaliteter og gi en karakter av noe levende. Undersiden er glatt og hvit.
Oppdraget er tildelt etter lukket konkurranse.

Elv Mandal vg skoleElv Mandal vg skoleElv Mandal vg skole