Trio
Title: Trio
Technique: Glazed stoneware
Size: W86 H20 D86
Previous   Next                                © Eirik Gjedrem / BONO