Utsmykking
Her presenteres offentlige og private utsmykkingsoppdrag. De fleste er initiert av offentlige organer og tildelt direkte, andre etter prekvalifisering eller innbudt konkurranse. Private oppdrag har lignende tildelingskriterier.

Strømning i samarbeid med A B Tempelhaug Søgne omsorgssenterSans Plankemyra omsorgssenter ArendalOvalur

Andre prosjekter
Under andre prosjekter presenteres kunstprosjekter av ulik art, som konkurranser og skoleprosjekter.

Fabelform1300° i SmiaIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skole