Portsøyle

Portsøyla av 5mm stangstål skal lages på Erik`s smie i samarbeid
med Erik Gjendem.

Forrige   Neste                                © Eirik Gjedrem / BONO