Kritikker / Omtaler / Katalogtekst
Her legges ut forskjellig tekstmateriale som kritikker, katalogtekster og avisomtaler. Tekstene under kategorien kritikker er utdrag, slik at det er kun den delen som omhandler mine arbeider som er med.

Fra Genius Loci landskapsutstilling Søgne - detaljFra brenningen av Move

Bilder over:
Fra Genius Loci landskapsutstilling Søgne & Fra brenningen av Move