Fabelform - 2006

Et prosjekt i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Kristiansand og Sørlandets kunstmuseum. En konkurranse for alle skoler i Kristiansand om å delta i et utsmykkingsprosjekt på egen skole. Vinner av konkurransen ble Slettheia skole.

Prosjektet
Elevene i 5-7 trinn lager keramiske elementer som limes som en mosaikk på en sandstøpt skulptur i skolegården. Elevene jobber fritt mht tema og rammene er: Ingen bokstaver eller navn. Ikke større enn 7x7cm og ikke mindre enn 3x3cm og ingen skarpe kanter.

FabelformFabelformFabelform
FabelformFabelformFabelform
FabelformFabelformFabelform
1300° i Smia, vedfyringsprosjekt - 2004

13 keramikere, studenter, ildsjeler og gallerist fra sør-Norge gjennomførte prosjektet under ledelse av Ole Morten Rokvam fra Risør i bakgården til Galleri Smia midt i Kristiansand. Den 6 meter lange ovnen ble bygget og lastet og brent i løpet av en lang uke i desember.

1300° i Smia1300° i Smia1300° i Smia
1300° i Smia1300° i Smia1300° i Smia
Identitetsprosjekt, Tinntjønn skole, Søgne - 2002

Dette prosjektet er initiert av tidligere rektor på Tinntjønn ungdomsskole Snorre Aalberg. Det går ut på at alle elevene skal bidra med å lage en egginspirert form i leire. Etter brenning monteres de på den store betongskulpturen med innlagte varmekabler i skolegården. Eggformen er valgt fordi det kan assosieres med individet og vil være identitetsskapende. I og med at alle elevene er med vil de få et eierforhold til skulpturen som er positiv.
Prosjektet ble startet i 2002 i forbindelse med åpning av skolen og har av forskjellige grunner; økonomi, initiativ, stort arbeidspress.. tatt en pause.

Identitetsprosjekt, Tinntjønn skoleIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skoleIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skole
Identitetsprosjekt, Tinntjønn skoleIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skoleIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skole
Identitetsprosjekt, Tinntjønn skoleIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skoleIdentitetsprosjekt, Tinntjønn skole